Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Dnia 27 września 2018 roku, odbyła się w Warszawie XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Główny temat posiedzenia brzmiał: "Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej". Cel organizowania takiego wydarzenia  skupiony jest na kształtowaniu postaw patriotycznych, podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej i państwowej oraz popularyzowaniu wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP. Naszą szkołę w tychże obradach reprezentowało dwoje uczniów z klasy III A - Saosan Joubar i Jakub Wróblewski. Dzięki wysokiej ocenie projektu, zrealizowanego przez nich na przełomie marca i kwietnia br., znaleźli się w 20-osobowej reprezentacyjnej grupie województwa podlaskiego.

 Dzień przed posiedzeniem, 26 września, IPN zorganizował dla młodych posłów i posłanek, specjalne zwiedzanie miejsc, związanych z polskim parlamentaryzmem. 27 IX 2018 r., podczas otwarcia sesji, Marszałek Sejmu RP – p. Marek Kuchciński podkreślił, że obrady odbywają się w szczególnym czasie, gdy Polska obchodzi historyczne rocznice o doniosłym znaczeniu: 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz 100-lecie odzyskania niepodległości. Do młodych posłów i posłanek zwrócili się Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Mateusz Szpytma - zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Beata Jancarz-Łanczkowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Natomiast na przygotowane wcześniej przez młodzież pytania do ministra edukacji, odpowiadał podsekretarz stanu - Maciej Kopeć.Kolejnym punktem posiedzenia była debata nad projektem uchwały, po zakończeniu której uczestnicy tegorocznej sesji, w drodze głosowania, zdecydowali o jej przyjęciu. Wcześniej młodzież miała możliwość odbycia spotkań i rozmów z posłami klubów parlamentarnych w Sali Kolumnowej Sejmu RP oraz marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Po przyjęciu 12 z 15 poprawek, Sejm Dzieci i Młodzieży przyjął uchwałę o popularyzowaniu wiedzy i podkreślaniu znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej. Jedną z poprawek przygotowała posłanka, reprezentująca nasze liceum - Saosan Joubar. Wyjazd do siedziby Sejmu RP i udział w obradach był niezwykłą lekcją parlamentaryzmu. Wróciliśmy z niezapomnianymi wrażeniami i marzeniami, by w przyszłości w ławach sejmowych zasiąść jeszcze nieraz…

Uczestnik SDiM – Jakub Wróblewski

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 243 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna