W tym roku  ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się 18.09.2018. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu. W części oficjalnej głos za­brał dyrektor Ryszard Łukasz Flanc, który powitał zebranych rodziców i nauczycieli. Szcze­gólnie ciepłe słowa przywitania padły do pierwszoklasistów. Dyrektor wyraził nadzieję, że najmłodsi licealiści będą dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków, życzył im satysfak­cji z pracy i sukcesów szkolnych. Po przemówieniu rozpoczęła się  ceremonia ślubowania. Na sztandar szkoły ślubowa­nie złożyli gospodarze klas: klasy I A Anna Rogalska, klasy I B Rafał Wyszyński, klasy I C Laura Kalinowska.

 Pozostali uczniowie powtarzali rotę ślubowania przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości, kształtując ją w duchu patriotyzmu. Po zakończeniu ceremonii głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Sousan Joubar, która powitała pierwszoklasistów wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”. Wszystkich uczniów klas pierwszych serdecznie witamy w naszym gronie i życzymy Wam, abyście przez trzy lata spędzone w naszej szkole rozwinęli swoje zainteresowania, za­warli trwałe przyjaźnie oraz zdobyli wiedzę i umiejętności, które pozwolą Wam zrealizować zamierzone cele życiowe.