Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Takim magicznym miejscem jest niewątpliwie Liceum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, choć być może nie brzmi to skromnie, jednak ma swe uzasadnienie. Skąd taka myśl ?– otóż jej  źródłem jest spotkanie  zorganizowane 8 czerwca przez absolwentów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w 1973 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia byli: p. Hanna Kruszewska, p. Maria Pawłowska, p. Grażyna Rzymska oraz p. Henryk Żochowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się byli dyrektorzy szkoły: p. Jan Kryński, p. Halina Klepaczewska, p. Andrzej Gołaszewski oraz profesorowie : p. Halina Golik, p. Irena i Jan Ustyniukowie, p. Czesław Wyszyński, p. Stanisław Sokołowski oraz p. Jan Falaciński - szczególnie witani przez swych byłych uczniów.  Sentymentalno- liryczne  wystąpienie wygłosił prof. Henryk Skarżyński – wracając wspomnieniami do czasów wczesnej młodości, miejsc i osób szczególnie bliskich, do wzruszających słów dołączył publikacje: „Prawie wszystko o słuchu” oraz „ Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu”. Prowadzącym spotkanie był p. Henryk Żochowski, który witał przybyłych gości i absolwentów.

 Głos zabrali również obecni dyrektorzy szkoły- p. Ryszard Łukasz Flanc oraz p. Aldona Dołubizno, podkreślając wagę tego rodzaju spotkań, utrwalających nie tylko wspomnienia ale również spajające więzi i relacje międzyludzkie. Z ogromną przyjemnością podzielili się z zebranymi informacjami o funkcjonowaniu naszej wspólnej szkoły, osiągnięciach uczniów i nauczycieli , wielu inicjatywach podejmowanych na rzecz rozwoju jednostki. Atmosfera spotkania była niezwykle ciepła , pełna wzruszeń , wspomnień  i niekończących się rozmów. Cieszymy się, iż mogliśmy gościć w naszych progach tak zacne grono, jednocześnie zapraszamy kolejne roczniki absolwentów do częstego powrotu w nasze magiczne, licealne miejsce.

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna