W dniach od 16 do 19 kwietnia w Warszawie odbył się ostatni, finałowy etap XLII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej, skupiający najlepszych uczestników z terenu całej Polski, którzy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach konkursowych: historia sztuki i historia muzyki. Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Grodzka, uczennica klasy II B, awansując do czołówki po wcześniejszych zmaganiach szkolnych i ponadwojewódzkich. Opiekunem merytorycznym uczennicy była Pani Dorota Grabińska, wychowawczyni oraz nauczyciel języka polskiego i języka rosyjskiego, nieoceniona pomoc już od pierwszego etapu konkursu.  Dyrektor Szkoły Pan Ryszard Flanc również udzielił wsparcia uczennicy, pełniąc rolę opiekuna podczas zmagań na etapie okręgowym w Olsztynie. Dnia 16 kwietnia, po uroczystym otwarciu XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej, olimpijczycy z sekcji historii sztuki zgromadzili się w gmachu Muzeum Narodowego, by tam zmierzyć się z egzaminem pisemnym, przebiegającym w dwóch etapach. Współzawodnictwo rozpoczęto testem, trwającym około półtorej godziny.

 Miał on za zadanie sprawdzić wiedzę ogólną z różnych dyscyplin sztuki (rzeźba, malarstwo, architektura, rzemiosło artystyczne), od starożytności po czasy współczesne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozpoznawanie wybitnych dzieł sztuki, ich twórców i epoki w jakiej powstały. Po krótkiej przerwie uczestników czekało kolejne wyzwanie – trzygodzinna analiza porównawcza dzieł sztuki będących na ekspozycji w galeriach Muzeum Narodowego. Dzięki temu, olimpijczycy mogli zaprezentować własne spojrzenie na dzieła mistrzów i wykorzystać zdobyte wiadomości w praktyce (elementami punktowanymi było tło historyczne, opis epoki oraz przynależności stylowej, wiadomości na temat autorów obrazów, opis dzieł od strony formalnej, kompozycja, światło, kolorystyka, interpretacja, itd.). Aleksandra wybrała Galerię Sztuki Dawnej, gdzie uczestnicy przygotowywali analizę obrazów Jana Steena „Wybór między młodością i bogactwem” oraz Simona Voueta „Niedobrana para”. Zsumowane wyniki części pisemnej ogłoszono rano 17 kwietnia. Progiem gwarantującym przejście do dalszego etapu zmagań konkursowych była odpowiednia ilość punktów za analizę porównawczą dzieł (nie mniej niż 5 na 10 pkt) oraz test (nie mniej niż 15 na 20 pkt, przy przeliczniku 0,2 za 100 możliwych punktów za cały test). Dopiero spełnienie tych wymagań pozwalało na dalsze uczestnictwo w olimpiadzie, a tym samym w eliminacjach ustnych. Uczestnikom, którzy nie spełnili tych wymagań, przyznawano tytuł finalisty, natomiast tym, którym udało się przejść do kolejnego etapu – tytuł finalisty z wyróżnieniem. Eliminacje ustne trwały dwa dni (17-18 kwietnia) i odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem (każdy uczestnik odpowiadał około pół godziny) w Villa Intrata w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Komisja zadawała pytania dotyczące tzw. tematu własnego, który mógł przedstawiać dowolne zagadnienie z dziedziny historii sztuki i był swoistą „specjalizacją” każdego uczestnika. Temat własny Aleksandry dotyczył twórczości słynnego angielskiego malarza, rytownika i poety Williama Blake’a, w pełnym brzmieniu: „Rys mitologiczny w twórczości Williama Blake’a jako studium kondycji ludzkiej”. Przedstawiał on genezę autorskiej mitologii artysty, będącej owocem jego głębokiej duchowości oraz głównym tematem całego jego dorobku artystycznego. Oprócz tego, każdy uczeń musiał rozpoznać wylosowane dzieła sztuki oraz dokonać jego opisu formalnego: umiejscowić je w odpowiedniej epoce i kierunku w sztuce, przedstawić jego walory artystyczne, technikę wykonania, środki kompozycyjne, itd. Kiedy uczestnicy zakończyli zmagania konkursowe, mogli zrelaksować się w trakcie czasu wolnego. Komitet Olimpiady Artystycznej przygotował dla uczniów wiele atrakcji: oprowadzania tematyczne po muzeach (np. wystawa Ediego Hili w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), wycieczki do instytucji kulturalnych, itd. Wszystkiemu towarzyszyła niezwykle miła, przyjazna atmosfera – aż żal było wyjeżdżać. Uroczysta gala inaugurująca finał XLII Olimpiady Artystycznej miała miejsce 19 kwietnia na sali głównej Muzeum Narodowego w Warszawie. Komisja skutecznie dozowała napięcie, odczytując kolejno listę finalistów oraz finalistów z wyróżnieniem, by wreszcie przejść do ogłoszenia listy 12 najlepszych lokat w sekcji historii sztuki. Ostatecznie, Aleksandra Grodzka zajęła 10 miejsce w Polsce, uzyskując tytuł laureata Olimpiady Artystycznej i zdobywając przy tym maksymalną ilość punktów z eliminacji ustnych. Gorące podziękowania za przygotowanie uczennicy oraz wsparcie w drodze do celu jeszcze raz należą się Pani Dorocie Grabińskiej oraz Panu Dyrektorowi Ryszardowi Flancowi. Gratulacje.

Aleksandra Grodzka