"Na góry wchodzi się nie po to, by zdobywać szczyty, ale po to by pokonywać własne słabości." - 27 kwietnia – oto kolejny rocznik, pokonał wszystkie swe słabości i z dumnie podniesioną głową opuszcza mury Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Na uroczystym zakończeniu edukacji, swą obecnością zaszczycili licealistów: p. Jolanta Wyszyńska –Sekretarz Powiatu Wysokomazowieckiego, p. Wincenty Sienicki - Przewodniczący Rady Rodziców, p. Mariola Majewska – Skarbnik Rady Rodziców, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem -młodszy inspektor –p. Adam Mojsa, emerytowany nauczyciel p. Czesław Wyszyński.

 Część oficjalną rozpoczęła tradycyjnie p. Aldona Dołubizno- wicedyrektor szkoły, kierując szczególne słowa w stronę przyszłych maturzystów, zwracając uwagę na ich osiągnięcia i niewątpliwie świetlaną przyszłość,  Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc powitał zgromadzonych gości , podsumował trzy lata zmagań wchodzącego w nowy etap życia rocznika, jak również życzył trzecioklasistom samych sukcesów na egzaminie maturalnym.Bardzo ważnym momentem było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród , statuetek i dyplomów, tym uczniom, którzy osiągnęli sukcesy na niwie naukowej, sportowej oraz uzyskali 100% frekwencję. Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc wręczył listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Głos zabrali przedstawiciele młodzieży- maturzystów reprezentował Mateusz Mioduszewski, który w sposób wzruszający podziękował za trzy lata nauki, opieki i wychowywania, natomiast w imieniu uczniów klas młodszych wystąpiła Sousan Joubar – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – żegnając swych starszych kolegów i życząc im wysokich wyników na maturze. Słowa podziękowania wygłosił również p. Edward Wasilewski , który w imieniu rodziców wyraził ogromną wdzięczność za zaangażowanie dyrektorów, wychowawców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy swą codzienną, niełatwą i odpowiedzialną pracą przyczynili się do sukcesów i rozwoju intelektualnego młodzieży. Dopełnieniem uroczystości był występ Weroniki Ostrowskiej oraz kończącego szkolną karierę zespołu Jagiellończyk Band jak również uroczysty obiad, na który zaprosili wszystkich zgromadzonych rodzice. Jesteśmy przekonani, że kolejny rocznik odniesie sukcesy nie tylko na egzaminie maturalnym ale również ich przyszłość będzie naznaczona wartościowymi i różnorodnymi aspektami egzystencji.