W dniu 20.04.2018r uczniowie klas II i III uczestniczyli  w zajęciach strzeleckich przeprowadzonych na strzelnicy sportowej Klubu Strzeleckiego Sagittarius w Piątnicy k. Łomży. Zajęcia były przygotowaniem do zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”. Uczniowie Jagiellończyka:  Czarnowski Wojciech, Dąbrowska Natalia, Kossakowska Daria, Gąsowska Klaudia, Kaczyński Paweł i Więckowski Adam pod opieką nauczyciela LO p. Tomasza Grodzkiego trenowali celność i sztukę strzelecką przed zawodami.

 Zajęcia rozpoczęły się zbiórką i przedstawieniem instruktorów. Grupa została zapoznana z zasadami bezpieczeństwa w czasie strzelania. Następnie rozpoczęły  się ćwiczenia. Polegały one na oddaniu  po 50 strzałów w tarczę z KBKS-u na odległość 50 m w postawie leżąc. Licealiści w trakcie zajęć ćwiczyli nie tylko celność, ale także koncentrację i cierpliwość. Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy byli zadowoleni  z doskonale zorganizowanych zajęć. Ostatecznym sprawdzianem nabytych umiejętności będą zawody, które odbędą się 25.04.2018r. O wynikach zmagań międzyszkolnych poinformujemy w kolejnym artykule.  Liczymy na miejsce na podium.

 T. Grodzki