Dnia 11 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się konferencja pt. „Ojcowie Naszej Niepodległości”. Jej organizatorami byli: Starostwo Wysokomazowieckie, Oddział Instytutu Pamięci Narodowejw Białymstoku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcącychi Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego p. Jerzy Leszczyński, Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego p. Leszek Gruchała, z-ca Powiatowego Komendanta Policji w Wysokiem Mazowieckiem mł. insp. Adam Mojsa, burmistrzowie i wójtowie lokalnych miast i gmin, radni powiatu, radni gmin,  pracownicy IPN, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis, przedstawiciel Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński, kierownicy powiatowych jednostek samorządowych, dyrektorzy, nauczycie i uczniowie okolicznych szkół średnich oraz naszego liceum. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele mediów: TVP3 Białystok, Radio Białystok oraz portal Wsokomazowiecki24. W tym doniosłym wydarzeniu udział wzięło blisko 350 osób. Konferencję poprzedził montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Scenariusz występu przygotowała i opiekę nad częścią artystyczną sprawowała p. Agnieszka Roszkowska-Bogucka. Młodzi wykonawcy swoim przepięknym śpiewem, recytacją oraz grą aktorską doprowadzili widownię niemalże do łez. Następnie głos zabrali pracownicy IPN, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili sylwetki 7 wybitnych Polaków:

 • Urszula Gierasimiuk – „Ignacy Jan Paderewski – od pianisty do premiera”;
 • dr Łukasz Lubicz-Łapiński – „Płk Stanisław Nilski-Łapiński, bohater walk o niepodległość”;
 • Paweł Murawski – „Wincenty Witos – działacz chłopski i polityk okresu walki o niepodległość”;
 • dr Waldemar F. Wilczewski – „Józef Piłsudski – droga do niepodległości”;
 • Krzysztof Jodczyk – „Gen. Józef Dowbor-Muśnicki – zapomniany bohater”;
 • dr Paweł Warot – „Roman Dmowski – twórca nowoczesnego polskiego nacjonalizmu”;
 • Paweł Kalisz – „Wacław Zawadzki – bohater nieznanego powstania”.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania na dla osób zaangażowanych w przygotowanie konferencji:

 • p. Bogdanowi Zielińskiemu, Staroście Wysokomazowieckiemu, za sfinansowanie kosztów konferencji,
 • p. Leszkowi Gruchale, Wicestaroście Wysokomazowieckiemu, za wsparcie organizacyjne i zaproszenie pracowników IPN,
 • p. Czesławowi Buczyńskiemu, kierownikowi Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, za pracę włożoną w organizację przedsięwzięcia,
 • p. Ryszardowi Flancowi, dyrektorowi ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem, za koordynację działań,
 • p. Małgorzacie Sałęga, dyrektorowi MOK w Wysokiem Mazowieckiem, za pomoc w nagłośnieniu imprezy,
 • p. Agnieszki Roszkowskiej-Boguckiej, nauczycielce ZSOiP, za przygotowanie części artystycznej,
 • p. Urszuli Piekutowskiej, nauczycielce ZSOiP, za przygotowanie recytatorów,
 • p. Mateuszowi Czechowskiemu, kierownikowi chóru szkolnego, i chórzystom, za wykonanie Roty,
 • p. Marzannie Z. Kisielewskiej i p. Małgorzacie Marciniak-Gierałtowskiej, nauczycielkom ZSOiP, za wykonanie dekoracji.
 • p. Małgorzacie Kamińskiej-Pliszce, nauczycielce ZSOiP, za napisanie wystąpień dla uczniów prowadzących imprezę,
 • p. Maciejowi Kulbabińskiemu, nauczycielowi ZSOiP, za przygotowanie pocztów sztandarowych i podanie komend,
 • p. Jackowi Gierałtowskiemu, nauczycielowi ZSOiP, oraz uczniom szkolnego Koła Fotograficznego, za wykonanie zdjęć i nagranie relacji filmowej z konferencji,
 • p. Wojciechowi Wyszomirskiemu, nauczycielowi ZSOiP, za przygotowanie sprzętu multimedialnego,
 • uczniom z klas: 3b, 3c, 2a, 2b, 2c, 2d, 1a, 1b, 1d, za poprowadzenie konferencji i przygotowanie montażu słowno-muzycznego.

Agnieszka Roszkowska-Bogucka