12 kwietnia br. w Siedlcach odbył się finał ostatniego etapu XII Ogólnopolskiej  Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe. Jest ona jedną z form przybliżenia młodemu pokoleniu wyjątkowej osoby, symbolu ofiar nazizmu oraz patrona trudnych czasów. Ten wielki Polak przez swoją działalność medialną, ale też przez całe swoje życie, zwłaszcza śmierć w obozie koncentracyjnym Auschwitz, na stałe wpisał się w historię narodu polskiego, jako osoba niezwykła i godna naśladowania. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. W obecnej edycji nagrodami były laptop, aparat fotograficzny oraz tablet. Pięć osób z najlepszymi wynikami czyli  Laureaci konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymują również indeksy na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

 Ta ostatnia uczelnia, dla dwóch laureatów konkursu szkół ponadgimnazjalnych, ufundowała również bezpłatny udział w warsztatach dziennikarskich.  Organizatorami są Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibami w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. W roku szkolnym 2017 - 2018 Minister Edukacji Narodowej objęła honorowym patronatem XII Ogólnopolską Franciszkańską Olimpiadę Wiedzy o św. Maksymilianie. Olimpiada organizowana jest w ramach trzech konkursów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W aktualnej edycji Olimpiady zanotowaną prawie 4 000 uczestników. Tym bardziej cieszy fakt, że nasz uczennice Emilia Marciniak oraz Natalia Nowacka z klasy II c zostały finalistkami etapu centralnego XII Ogólnopolskiej  Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe. Życzymy dalszy sukcesów.

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna