Powyższą prawidłowość dostrzegł Jan Zamojski, a swoje odzwierciedlenie znalazła ona 27 III 2018 roku, podczas rekonstrukcji wiecu wyborczego z roku 1919, która odbyła się w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Inicjatywę pn. „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej – Stanisław Tomasz Włodek”, podjęli uczniowie kl II A, Saosan Joubar i Jakub Wróblewski, w ramach XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która jest projektem edukacyjnym, realizowanym przez Kancelarię Sejmu RP. Zadaniem rekrutacyjnym zespołu z Jagiellończyka była właśnie wspomniana rekonstrukcja wiecu Stanisława Tomasza Włodka, który – wygrywając wybory do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej – został posłem z powiatu wysokomazowieckiego. W historyczny czas roku 1919 i społeczno-polityczne tło wyborów do sejmu wprowadził zebranych pan Norbert Tomaszewski – pracownik Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Następnie Jakub Wróblewski wcielił się w rolę St. Włodka Zaprezentował program wyborczy kandydata, odpowiadał na pytania zebranych, z dumą podkreślając słowa R. Dmowskiego: Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie…

Saosan przedstawiła życiorys kandydata i jego dokonania dla lokalnej społeczności. Rekonstrukcję obejrzeli zaproszeni goście: państwo Czesław Buczyński – kierownik wydziału organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Alicja Bańkowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, reprezentanci Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomża, z jego sekretarzem Dariuszem Syrnickim na czele oraz Mateusz Sierocki ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” O.S.W Wysokie Mazowieckie. Zebrani – jak podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor Ryszard Ł. Flanc – uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii. Zaznaczył także, że to wydarzenie jest świadectwem wspaniałej aktywności młodych ludzi, którzy mają poczucie silnej więzi ze swoją ziemią rodzinną, małą ojczyzną, ich patriotyzmu i poczucia współodpowiedzialności za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej. Słowa uznania i podziękowania kierujemy do pani dyrektor Doroty Łapiak oraz jej podwładnych za ogromną życzliwość i wsparcie w organizacji rekonstrukcji wiecu. Dziękujemy panu dyrektorowi Ryszardowi Flancowi za motywowanie i stworzenie doskonałych warunków do realizacji projektu, zaś państwu Małgorzacie Kamińskiej – Pliszce i Tomaszowi Ostrowskiemu za pomoc merytoryczną w opracowaniu scenariusza uroczystości.

Sylwia Bogucka