Dnia 14 marca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się powiatowy etap 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jak co roku uczniowie naszej szkoły podjęli decyzję o wzięciu udziału w zmaganiach konkursowych. Ideą  tegorocznego Konkursu było uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym należało podjąć próbę artystycznej wypowiedzi o istotnych sprawach ojczyzny i społeczeństwa, obecnych w twórczości poetyckiej i prozatorskiej. Przygotowania do konkursu skupiły się na takim doborze wiersza i fragmentu prozy, aby ich przekaz i wymowa brzmiały podobnym, jednym głosem.

 Do wiersza K. Wierzyńskiego, ukazującego tęsknotę za Ojczyzną, pt. „Zapach” Weronika  Faszczewska wybrała fragment opowieści J. Gaardera „Dziewczyna z pomarańczami”, natomiast Arkadiusz Śliwowski swoją recytację oparł na utworze Z. Herberta „Guziki” i prozie A. Sapkowskiego, poruszającej problem istnienia zła. Weronika i Arkadiusz z klasy I b z powagą i zaangażowaniem podeszli do tego zadania. Ich praca – z pomocą p. U. Piekutowskiej – polegała na  wyborze, analizie  i przygotowaniu tekstów w ten sposób, aby zrozumieć je, wydobyć z nich prawdę, poszukując jednocześnie własnej interpretacji i osobistego głosu. Gratulujemy młodym wykonawcom nagród w postaci wyróżnień, a przede wszystkim pasji w doskonaleniu ojczystego języka.