Dnia 15 marca 2018 roku w odbył się okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka reprezentowała Aleksandra Grodzka, uczennica klasy II B z opiekunem – Profesor Grażyną Ogrodnik, nauczycielem biologii. Trzeci stopień zmagań konkursowych został przeprowadzony w siedzibie podlaskiego oddziału okręgowego PCK, w Białymstoku. Uczniowie z kilkunastu szkół w województwie mieli za zadanie wykazać się wiedzą na tematy powiązane ze zdrowiem, tzn. zasady zdrowego odżywiania, higieny, gospodarka energetyczna organizmu, epidemiologia chorób zakaźnych, choroby cywilizacyjne, ochrona środowiska oraz pierwsza pomoc. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu testu wiedzowego. Do ogólnej punktacji doliczano także punkty za zorganizowanie akcji prozdrowotnej, promującej zdrowy styl życia wśród lokalnej społeczności. Akcja przeprowadzona przez Aleksandrę przebiegała pod hasłem „Serce nie sługa – schorzenia serca i choroby układu krążenia”. Ostatecznie, Aleksandra Grodzka zajęła drugie miejsce w województwie. Gratulujemy.