Dzień 27.02.2017r. był w naszej szkole dniem wyjątkowym. W tym dniu nasz Jagiellończyk nawiązał współpracę z kolejną wyższą uczelnią z naszego region - Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Tego dnia mieliśmy możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez pracowników tej uczelni. Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Klasa ID uczestniczyła w wykładzie ,, Zasady zdrowego żywienia” wygłoszonym przez mgr  Martę Różniata. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład mgr Elżbiety Ortman ,,Samoleczenie lekami OTC (leki bez recepty), profilaktyka zagrożeń”.  Polacy uwielbiają leczyć się sami kupując bardzo reklamowane OTC nie zdając sobie sprawy z zagrożeń w jakie płyną z ich stosowania.

Dużo pozytywnych wrażeń przyniosły też warsztaty z podstaw prawa cywilnego z elementami prawa pracy prowadzone przez dr Katarzynę Jurewicz Bakun oraz mgr Magdalenę Taraszkiewicz  . "Komputer, informatyka, automatyzacja, wycieczka w istotę i skutki rewolucji cyfrowej"  to temat wystąpienia  pana dr hab. Marka Gawrysiaka. Wykład wysłuchały  klasy IB i III D .  Wykładowy maraton zakończył radca prawny p. Krzysztof Śmiarowski  wykładem ,,Konstytucja RP , uzupełniając wiedzę maturzystów w zakresie konstytucjonalizmu. Wykładowcy tej prestiżowej uczelni zachwycili uczniów profesjonalizmem, znajomością tematu i bardzo atrakcyjną formą przekazu, Był to niezapomniany dzień.  Zostaliśmy zaproszeni i pojedziemy 11.04.2018 r do Łomży na Dni Otwarte tej uczelni by wziąć udział w kolejnych wykładach. Również wykładowcy Politechniki Białostockiej zorganizowali dla naszej młodzieży warsztaty z przedsiębiorczości, przygotowujące uczniów do konkursu ,,Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości. Problemy młodych przedsiębiorców pochłonęły uczniów do tego stopnia, że  dzwonek oznajmiający przerwę nie był w stanie zakończyć dyskusji. Dyrekcji szkoły oraz szanownym wykładowcom jesteśmy bardzo wdzięczni za ten ,,akademicki’’ dzień, mamy nadzieję że, nie ostatni  w tym roku. Nauczycielce przedsiębiorczości p. Halinie Kietlińskiej składamy podziękowanie za opracowanie planu wykładów i za opiekę nad wykładowcami w czasie ich pobytu w szkole.