Kolejna edycja imprezy promującej uczelnie wyższe wśród  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego już za nami. W wtorek 27.02.2018r. w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem z inicjatywy redakcji Wieści Podlaskie odbyła się XVI Edycja Prezentacji Edukacyjno- Doradczych pod hasłem „Uczelnie w powiecie”. Swoje stoiska prezentujące ofertę edukacyjną dla przyszłych studentów  otworzyły: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wojskowa Akademia Techniczna  w Warszawie. Uczniowie z powiatowych szkół średnich mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną i specyfiką kształcenia w  ważniejszych szkołach wyższych  działających w regioniei w stolicy.  Zainteresowani zaopatrzyli się w foldery i informatory by w spokoju domowego zacisza zapoznać się z ofertą.

 W czasie prezentacji podpisana została umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. Umowę w imieniu PWSIiP w Łomży podpisała p. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr Sylwia Chojnowska, ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem reprezentował dyrektor szkoły Ryszard Łukasz Flanc. Puchary dla najlepiej prezentującej się uczelni i uczelni z najciekawszą ofertą ufundowali: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie p. Jarosław Siekerko i Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego p. Bogdan Zieliński.

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna