Dnia 15 lutego 2018r. odbyło się V posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na posiedzeniu gościł Pan Grzegorz Łukaszewicz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Białystok. Był na nim również obecny Filip Jakubowski, który został 1000. lubiącą nasz fanpage osobą. W zamian za to został obdarowany upominkiem przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Nagrodę wręczyła Pani Eliza Szadkowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podczas wspólnych obrad ustalone zostały szczegóły  wyjazdu integracyjnego do Warszawy, zaprezentowane zostały efekty dotychczasowej pracy radnych oraz materiały promocyjne niektórych projektów.