W dniach 14 – 16 luty odbył się Szkolne rekolekcje wielkopostne które miały, w tym roku ,wielu prowadzących. Prowadzącymi byli : s. Alicja Alicja Augustynowicz z  Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego ( w skrócie felicjanki), Siostra Agata Falkowska z  Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie, Ks. Proboszcz parafii Ap Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ks. Wojciech Kurek – wikariusz i katecheta. Tematem przewodnim był czas Wielkiego Postu, jak go dobrze przeżyć aby zmienił moje życie na lepsze. Obecny rok w Kościele powszechnym jest poświęcony działaniu Ducha Świętego w życiu katolika i odkrycia bogactwa sakramentu Ducha Św  pod hasłem „ Jesteście napełnieni Duchem Świętym”.

 Nasze rekolekcje szkolne również poruszały temat osoby Ducha Świętego i jego  niedocenionego błogosławionego wpływu na osoby i wspólnoty. Pierwszym dniem rekolekcji była Środa Popielcowa. W tym dniu cała nasza społeczność szkolna Jagiellończyka udała się na spotkanie z siostrą Alicją – Felicjanką, która podzieliła się radosnym świadectwem swojego życia przed odkryciem i odpowiedzeniem na powołanie zakonne a także już o obecnym doświadczaniu i otwartości na działaniu Ducha Świętego w swojej posłudze jako doświadczona siostra zakonna na różnych placówkach posługiwania w Polsce. Przybliżyła nam główne postacie które są patronami obecnego roku czyli Św. Józefa i św. Stanisława Kostki. Pierwszy jako wzór człowieka pełnego zaufania, wiary, modlitwy, pełnego pokory, uczciwy , czysty sercem , budujący bezpieczeństwo, odpowiedzialnego za swoją współmałżonkę Maryję i dziecię Jezus. Po zakończonej prelekcji s. Alicji rozpoczęła się uroczysta msza święta podczas której nastąpił obrzęd błogosławieństwa i posypania głów popiołem. Ksiądz Wojciech w homilii starał się wyjaśnić w czym tkwi piękno i sens gestu posypania głów popiołem oraz czas Wielkiego Postu. Dowiedzieliśmy się, że popiół jest nie tylko symbolem przemijania ludzkiego życia ,  jego kruchości i ułomności. W dawnych czasach drobny popiół służył do czyszczenia zabrudzenia srebrnych naczyń aby przywrócić im naturalny, piękny blask i użyteczność. Podobnie jest i w naszym życiu. Człowiek w wyniku ludzkiej słabości i skłonności do zła, mimo wiedzy że warto czynić dobrze i kierować się słowami Boga w swoim życiu. Grzechy zasłaniają piękno duszy dziecka Bożego i potrzeba konkretnego wysiłku aby na nowo przywrócić jej piękno obrazu Boga w naszym życiu. Takim czasem jest właśnie okres Wielkiego Postu, czasem abym oczyścić się z z wszystkiego co powoduje że inny człowiek nie może w nas dostrzec swojego brata czy siostry. Drugi dzień rekolekcji to spotkanie z siostrami ze  Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie, które prowadzą Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). Siostry zakonne prowadzą działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, przygotowując osoby niepełnosprawne do aktywnego włączenia ich w życie społeczne oraz do podjęcia pracy zawodowej, odpowiadającej ich psychofizycznym możliwościom.  W tym dniu mogliśmy obejrzeć bardzo ciekawą i pouczającą inscenizację przygotowaną przez uczestników WTZ zatytułowaną „ Jest taki kwiat” na podstawie  opowiadania. Ks. Mieczysława Malińskiego  . Jest to historia  o Królewnie, jej najbliższym otoczeniu  a przede wszystkim o wewnętrznej przemianie która dokonała się w jej życiu. Aktorzy otrzymali gromkie brawa i liczne komentarze po spektaklu. Trafnym podsumowaniem tego opowiada były słowa końcowe sztuki wypowiedziane przez  jednego z aktorów z WTZ:  „Każdy z nas ma taki kwiat. I ty też... Kwiat twojego sumienia. Jeżeli wieczorem w twojej duszy jest ciemno, smutno i zimno, to znaczy, że twój dzień, który minął, nie był dobry. A jeżeli wieczorem jesteś szczęśliwy, twoja dusza napełniona jest szczęściem, światłem, muzyką, to znaczy, że twój dzień był dobry...”.  Ostatni dzień to ponowne spotkanie z siostrą Alicją, wspólne obejrzenie filmu z cyklu „Widzialne i niewidzialne” zatytułowany „Duch” . Film ten przybliżył nam osobę Ducha Św, podstawy biblijne, świadectwa osób doświadczających konkretnego działania Ducha Św poprzez modlitwę, sakramenty święte i spotkania w grupach charyzmatycznych . Na zakończenie siostra Alicja przypomniała jak bardzo cenni jesteśmy w oczach Boga, który poświęcił życie swego Syna na krzyżu dla naszego wyzwolenia, odkupienia. Czas Wielkiego Postu jest czasem głębszej refleksji nad tą wielką tajemnicą naszej wiary. Rekolekcje zakończyliśmy Drogą Krzyżową prowadzoną przez młodzież naszej szkoły. Dziękuje serdecznie za czynny udział uczniom posługujący podczas rekolekcji, szczególnie scholii złożonej z uczennic naszego Jagiellończyka. Gorące podziękowania pragnę złożyć Dyrekcji i nauczycielom uczestniczącym w rekolekcjach szkolnych za życzliwą pomoc w organizacji i opiece nad uczniami.

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna