W dniach 8 i 9 lutego 2018r. odbyły się zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III LO. Zebrania rozpoczynały się spotkaniem ogólnym na hali sportowej a następnie rodzice spotykali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. W czasie zebrań na hali sportowej rodzice zapoznani zostali z ogólnymi wynikami klasyfikacji uczniów. Omawiane były sprawy związane z przygotowaniem do drugiego próbnego egzaminu maturalnego. Pani Mariola Majewska pełniąca funkcję skarbnika Rady Rodziców zapoznała zebranych z stanem finansów RR.

 Na ekranie pojawiły się slajdy z dochodami i wydatkami z konta RR. Dyrektor p. Ryszard Flanc zwrócił się do rodziców z prośbą o wpłaty 1% z płaconych podatków na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego Jagiellończyk. Szczegółowe informacje na temat wyników w nauczaniu i zachowaniu swoich dzieci rodzice uzyskali w czasie spotkań z wychowawcami. 

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna