W dniach od 11 do 13 lutego w Pałacyku Młodzieży w Olsztynie odbył się II etap eliminacji do XLII edycji Olimpiady Artystycznej. Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowała Aleksandra Grodzka, uczennica klasy II B, razem z opiekunem: Panem Dyrektorem Ryszardem Flancem. Nauczycielem prowadzącym była Pani Dorota Grabińska. Uczniowie przystępujący do Olimpiady Artystycznej mogli wybrać jedną spośród dwóch kategorii współzawodnictwa: historię sztuki lub historię muzyki. Pierwszy etap, szkolny, wymagał stworzenia pracy pisemnej, zawierającej analizę wybranego przez Komisję dzieła malarskiego, oraz napisania testu, obejmującego szeroki zakres wiedzy ogólnej z różnych dyscyplin sztuki (rzeźba, malarstwo, architektura, rzemiosło artystyczne).

 Do drugiego etapu przystąpili uczniowie z dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczestnikom przedstawiono pięć tematów przekrojowych, dotyczących wybranych okresów historycznych, np. „Sztuka Florencji w XV wieku”. W trakcie 3,5 godziny, mieli oni za zadanie ułożyć obszerną wypowiedź pisemną, która możliwie jak najlepiej wyczerpałaby wybrany temat, prezentując wielopłaszczyznową analizę problemu. Odpowiednia ilość punktów zdobytych za pracę pisemną gwarantowała awans do etapu ustnego. Podczas eliminacji ustnych, uczniowie musieli rozpoznać dwa wylosowane dzieła sztuki (obraz/rzeźba i dzieło architektoniczne), umiejscowić je w odpowiedniej epoce i kierunku w sztuce, oraz opisać jego walory artystyczne, technikę wykonania, środki kompozycyjne, itd. Oprócz tego, każdy z uczestników przygotował tzw. temat własny, czyli prezentacją ustną, dotyczącą dowolnego zagadnienia z dziedziny sztuki. Aleksandra przedstawiła wypowiedź pod tytułem: „Rys mitologiczny w twórczości Williama Blake’a jako studium kondycji ludzkiej”. Ostatecznie, Aleksandra Grodzka zajęła I miejsce w eliminacjach ponad wojewódzkich, zdobywając jako jedyna maksymalną ilość punktów we współzawodnictwie. Gratulujemy.

 

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna