Zgodnie z maksymą  Johanna Wolfganga von Goethego uczniowie naszej szkoły pilnie uczą się języków obcych i gdy tylko jest to możliwe, biorą udział  w olimpiadach i konkursach sprawdzających ich wiadomości i umiejętności językowe. W bieżącym roku szkolnym mamy już za sobą szkolne eliminacje Olimpiady Języka Angielskiego i Języka Rosyjskiego. Uczniowie uczący się języka niemieckiego brali udział w konkursie „Deutschfreund” i w internetowej rywalizacji „Verstehen auf Deutsch”. Pierwszy raz wzięliśmy udział również w Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej – mamy nadzieję, że z powodzeniem. Z niecierpliwością czekamy na komunikaty z komitetów okręgowych.