Na zaproszenie Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi posła do Sejmu RP p. Jacka Boguckiego grupa uczniów Jagiellończyka miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiedzić gmach Parlamentu RP przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. 4.XII.2017r. z Wysokiego Mazowieckiego wyruszyliśmy do Warszawy by spotkać się z posłem p.Jackiem Boguckim, który zaprosił uczniów z wysokomazowieckich szkól średnich do siedziby Parlamentu RP. Po powitaniu wycieczki przez p. ministra pod opieką pani przewodnik wspólnie ruszyliśmy do zwiedzania gmachu parlamentu. Dwuizbowy parlament to organ władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej w skład którego wchodzą Sejm jako izba niższa( 460 posłów) oraz Senat jako izba wyższa(100senatorów).

 Mogliśmy zobaczyć jaki układ ma sala posiedzeń Sejmu, gdzie urzęduje w czasie obrad Marszałek Sejmu, w jakim układzie przestrzennym zlokalizowane są miejsca dla posłów, gdzie znajdują się ławy rządowe.  Pobyt w siedzibie Sejmu i Senatu był doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.  W trakcie spotkania p. Jacek Bogucki odpowiadał na pytania uczniów. Dowiedzieliśmy się,że obrady Sejmu są jawne, i stąd transmitowane przez telewizję, że posłowie mają obowiązek pracować w nie więcej niż dwóch komisjach stałych Sejmu, że kadencja Sejmu zgodnie z Konstytucją trwa 4 lata. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający w dniu wyborów ukończone 21 lat. Senatorem może zostać obywatel polski, który w dniu wyborów ukończy 30 lat. Posłowie wraz z senatorami mogą powołać kluby lub koła parlamentarne. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu a Senatu Marszałek Senatu. Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali za tak bardzo ciekawe spotkanie a maturzystki wręczyły panu J. Boguckiemu zaproszenie na studniówkę. Przed spotkaniem na Wiejskiej zwiedziliśmy Pałac w Wilanowie oraz Świątynię Opatrzności Bożej. Uczniami z LO opiekował się p. Ryszard Łukasz Flanc dyrektor szkoły.

 

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna