Samorząd Uczniowski organizuje w naszej szkolne konkurs "Super klasa". Rozpoczyna się on z dniem 01.11.2016r., a kończy 21.06.2017r. Na zakończenie każdego semestru nastąpi podsumowanie punktów uzyskanych przez klasy w konkursie. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która uzyska największą ilość punktów w ciągu roku szkolnego. Nagrodami są nagroda finansowa, puchar oraz tytuł Super Klasy.

W konkursie oceniane będą:

·         Średnia ocen;

·         Frekwencja;

·         Zachowanie;

·         Opinia nauczycieli uczących w danej klasie (po I i II semestrze);

                                                                              ·         Udział w konkursach;

                                                                              ·         Udział w zawodach sportowych;

                                                                              ·         Udział w akcjach: imprezy kulturalne, akademie i uroczystości szkolne;

                                                                              ·         Czytelnictwo.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.