Znamy już wyniki ogólnopolskiego konkursu geograficznego dla szkół ponadgimnazjalnych "GEO-PLANETA". Maksymalnie można było uzyskać 38 pkt.  Do konkursu przystąpiło 17 uczniów. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

 

Tomasz Dąbrowski kl. III d – 28 pkt.

Anna Motybel kl. I c – 27 pkt.

Zuzanna Piekutowska kl. II d  – 26 pkt.

Joanna Faszczewska kl. II d  – 25 pkt.

Anna Kostro kl. II d  – 24 pkt.

Marcin Łętowski kl. I c – 22 pkt.

Agnieszka Mioduszewska kl. I c – 21 pkt.

Dyplomy wyróżnienia otrzymają uczniowie którzy uzyskali powyżej 20 pkt., pozostali dyplomy uznania. Listę laureatów krajowych oraz osób wyróżnionych na szczeblu krajowym będziecie mogli Państwo znaleźć również na naszej stronie internetowej www.geo.suwikr.pl  Mamy nadzieję, że wyniki uzyskane przez wyróżniających się uczestników Konkursu będą mieć istotny wpływ przy ocenianiu aktywności uczniów, stanowiąc jednocześnie zachętę do kontynuowania i rozwijania przez nich swoich umiejętności. Serdecznie dziękując za udział w tegorocznej edycji Konkursu wyrażamy głębokie przekonanie, że bez względu na uzyskane wyniki został osiągnięty podstawowy cel tj. upowszechnienie wiedzy z zakresu geografii Polski. Życząc kolejnych sukcesów w następnej edycji Konkursu mamy nadzieję, że tegoroczna rywalizacja dostarczyła Wam rozrywki umysłowej, a najlepszym satysfakcji z osiągnieć. Szkolni opiekunowie konkursu: A. Malinowski, T. Grodzki, S. Kulesza.