Tradycyjnie, w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych odbyło się spotkanie opłatkowe.  Wśród zgromadzonych przy wigilijnym stole znaleźli się zaproszeni goście: ks. Kanonik Edward Łapiński, Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych – p. Jolanta Kadłubowska, Przewodniczący Rady Rodziców – p. Andrzej Laskowski, z-ca Przewodniczącego rady Rodziców – p. Anna Brzozowska, emerytowani nauczyciele i pracownicy Liceum.

Dyrektor Ryszard Łukasz Flanc powitał zebranych, wprowadził w atmosferę nadchodzących, magicznych dni, jak również złożył wszystkim życzenia. W podobnym tonie przemawiali zaproszeni goście, podkreślając konieczność wewnętrznego wyciszenia , by w spokoju  i radości przeżywać świąteczny czas. Słowo Boże odczytał ks. Wojciech Kurek,  po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem . W składanych życzenia przebrzmiewały refleksje, iż żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy przeżyć  niepowtarzalne świąteczne chwile, w pokoju i wzajemnej bliskości, zadumy nad płomieniem świecy, odpoczynku, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Dla dopełnienia tradycyjnego rytuału wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole, jak zawsze zastawionym smakowitymi daniami, by delektować się i śpiewać kolędy na cześć Tego, którego narodzenie jest największym cudem.