Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tęcza" informuje, że znane są wyniki tegorocznej edycji Konkursu. Tematem tegorocznej edycji był „Świat wokół nas”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów oraz szkół średnich. Udział w konkursie polegał na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy. Dopuszczał następujące formy prac indywidualnych: rysunek wykonany dowolną techniką, praca malarska, zestaw fotografii – maksymalnie  3 zdjęcia. Szkolny organizator konkursu - p. E. Trzeszczkowski  przy współpracy z p. I. Kaczyńską, zgłosili łącznie 10 prac. 

Oto lista wyróżnionych osób:

     I miejsce – (nagroda książkowa)  Patrycja Mieteń – kl.1b

                                                                             wyróżnienie –  Natalia Oleszczuk – kl.1c

                                                                             wyróżnienie – Anna Dmochowska  – kl. 1b

                                                                             wyróżnienie – Julia Maciejczuk  – kl.1b