Dnia 1 marca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka miały miejsce uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie z naszej szkoły pod opieką profesorów Tomasza Ostrowskiego, Wojciecha Wyszomirskiego i Emila Trzeszczkowskiego, przygotowali uroczysty apel ku czci Żołnierzy Wyklętych. Nasza uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym, następnie głos zabrał Pan dyrektor Ryszard Łukasz Flanc, który przywitał wszystkich zaproszonych gości: Wicestarostę Powiatu Wysokomazowieckiego - Pana Leszka Gruchałę, Członków Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, plutonowego Kawalerii Ochotniczej Zbigniewa Kostro, ułana Pawła Jabłońskiego, bombardiera Piotra Brzozowskiego oraz Panią Wiesławę Brzozowską - przedstawicielkę sekcji przysposobienia wojskowego kobiet.

 Po przywitaniu gości głos zabrał profesor Tomasz Ostrowski, w swojej wypowiedzi przybliżył historyczne tło uroczystości, mówił o losach Żołnierzy Wyklętych. Minutą ciszy uczciliśmy poległych żołnierzy. W montażu słowno-muzycznym  przypomniano sylwetkę kpt. Kazimierza Kamieńskiego i jego żołnierzy, którzy oddali swoje życie w walce o wolną i niepodległą Polskę. Część artystyczna wykonana przez uczniów, przebiegła w podniosłej atmosferze. Po części artystycznej głos zabrał  wicestarosta Pan Leszek Gruchała absolwent naszego liceum, który w swoim przemówieniu wyraził słowa uznania dla Żołnierzy Wyklętych, wspomniał również o martyrologii żołnierzy za czasów PRL-u.  Plutonowy Kawalerii Plis- Zbigniew Kostro wytłumaczył nam w swoim przemówieniu jaka rolę odgrywają grupy rekonstrukcyjne w obecnych czasach, zwrócił również uwagę na wyjątkowość stowarzyszeń rekonstrukcyjnych z naszych terenów. Zaznaczył także, że głównym ich celem jest uświadamianie ludziom jak ważny jest pokój. Swoje przemówienie zakończył zdaniem " Nigdy więcej wojny". Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Roty. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych były wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. 

Agnieszka Grabowska – I A

Michalina Dworakowska – I A