Tradycyjnie już, studniówkowy bal maturzystów Jagiellończyka, odbył się w Kuczynie. 23 stycznia 2016 roku, w dworku Pan Tadeusz, królowały szyk i elegancja, rozpromienione twarze i szybkie bicie serc wielu młodych ludzi. Dyrektorzy liceum – Ryszard Łukasz Flanc i Aldona Dołubizno – przywitali przybyłych bohaterów balu – uczniów klas III i zacnych gości, a wśród nich Starostę Wysokomazowieckiego – p. Bogdana Zielińskiego, Burmistrza Miasta  Wysokie Mazowieckie – p. Jarosława Siekiero, Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie – p. Krzysztofa Krajewskiego, p. Andrzeja Michalskiego Prezesa ZWKiEC Wysokie Mazowieckie, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem Brygadiera Andrzeja Koca, Przewodniczącego Rady Rodziców p. Andrzeja Laskowskiego oraz dyrektorów szkół – p. Józefa Sokolika i p. Andrzeja Jamiołkowskiego wraz z osobami im towarzyszącymi.

 Bal rozpoczął dyrektor Ryszard Flanc, dając sygnał do poloneza. Jak zwykle młodzież zachwyciła dostojnie zaprezentowanym układem choreograficznym, którego autorem był niezastąpiony p. Wojciech Ogrodnik. W dalszej części uroczystości do maturzystów skierował swoje słowa dyrektor szkoły, podkreślając wagę ostatniego etapu przygotowań do egzaminu dojrzałości, ale jednocześnie życząc wspaniałej zabawy. Starosta i burmistrz – z racji pełnionych funkcji – wyrazili przekonanie, że tak wspaniale prezentująca się młodzież zapewne w przyszłości odpowiedzialnie weźmie na swoje barki troskę o los ojczyzny. W imieniu młodzieży głos zabrali Aleksandra Bielińska i Marcin Choiński. Podziękowali staroście, dyrekcji, nauczycielom za stworzenie wspaniałych warunków do rozwijania zainteresowań i osobowości. Szczególnie ciepłe słowa popłynęły do wychowawców klas III: Małgorzaty Kamińskiej - Pliszki, Cezarego Tkacza, Tomasza Ostrowskiego, Stanisława Grabowskiego i Doroty Grabińskiej. Na zakończenie części oficjalnej, państwo Marzena Drewnowska i Piotr Woroszył, gospodarze balu, w imieniu wszystkich rodziców złożyli podziękowania za trud, włożony w kształcenie i wychowanie ich dzieci. Życzyli wszystkim wspaniałej zabawy do białego rana. Potem nadszedł czas parkietowego szaleństwa, który został zainicjowany walcem w wykonaniu maturzystów.  Zabawę na krótko przerwała tylko część artystyczna, przygotowana pod kierunkiem Małgorzaty Kamińskiej – Pliszki. Bal trwał do rana, a i wówczas jeszcze niektórym niespieszno było do domu. To najlepszy dowód, że zabawa była udana i pozostawi z pewnością niesamowite wspomnienia. ...teraz już tylko MATURA!