Tradycją stało się coroczne ,kolędowe spotkanie społeczności oświatowej Dekanatu Wysokomazowieckiego z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim. Uroczystości rozpoczęła msza św. celebrowana przez ks. biskupa  a zaszczyt goszczenia tak zacnych osobistości przypadł w udziale Liceum Ogólnokształcącemu im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Słowo wstępne wygłosiła wicedyrektor szkoły p. Aldona Dołubizno, zwracając szczególną uwagę na rolę przewodnictwa biskupiego w Kościele Katolickim. Dyrektor Szkoły Ryszard Łukasz Flanc, powitał przybyłych gości : Jego Ekscelencję ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, ks. dr. Zbigniewa Pyskło- Przewodniczącego Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Łomżyńskiej, ks. dr. Jacka Czaplickiego- Przewodniczącego Duszpasterstwa Ogólnego, , Księdza Kanonika – Ryszarda Niwińskiego, Księdza Dziekana – Edwarda Łapińskiego, księży wikarych, Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego- p. Bogdana Zielińskiego, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie – p. Jarosława Siekierko, Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie – p. Krzysztofa Krajewskiego, Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych- p. Jolantę Kadłubowską, dyrektorów, wicedyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów, pracowników oświaty i obsługi. W swym wystąpieniu wyraził  wdzięczność i jednocześnie radość z tak szczególnego spotkania, umacniającego wszystkich zgromadzonych w ich niełatwym posłannictwie.

 Ks. dr. Zbigniewa Pyskło podkreślał rolę nauczycieli w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, jej skomplikowanie w trudnych czasach, natomiast ks. dr. Jacek Czaplicki zaprosił zgromadzonych i młodzież naszego Dekanatu do udziału w Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w tym roku w Krakowie. Głos zabrali również włodarze powiatu, miasta i gminy. Starosta –p. Bogdan Zieliński dziękując za zaproszenie , podkreślił wyjątkowość czekających nas w tym roku jubileuszy i rocznic. Burmistrz – p. Jarosław Siekierko zaakcentował fakt, iż to właśnie w naszym mieście ma miejsce tak niezwykła wizyta, w podobnym tonie przemawiał również Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie – p. Krzysztof Krajewski. Nie zabrakło także występu młodzieży Liceum- tym razem w blasku świec i przy akompaniamencie zespołu Jagiellończyk Bend, uczniowie przybliżyli tradycje bożonarodzeniowe na ziemiach Podlasia. Nad całością artystycznego przekazu czuwali : p. Joanna Piekutowska, p. Marzanna Kisielewska, p. Ewelina Dąbrowska oraz p. Krzysztof Fedorowski, sekcję fotograficzną prowadził p. Jacek Gierałtowski. Oprócz strawy artystyczno- duchowej nie zabrakło również i tej typowo ziemskiej – tradycje naszych ziem w formie regionalnych dań zagościły na stołach, by cieszyć podniebienia zaproszonych gości. Jak zawsze ks. biskup przemówił na końcu – by swym słowem umocnić i zjednoczyć wszystkich pracowników oświaty. Jego wystąpienie kunsztownie spajające głębię duchową z poczuciem humoru stanowiło źródło mocy , dla tych, którzy muszą się zmagać z niełatwym zadaniem kształcenia i wychowywania młodego pokolenia.

A.D.

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna