W piątek 4.12.2015r. w szkole odbyła się akcja poboru krwi. Uczniowie LO jak zawsze licznie zgłosili się do punktów poboru. Doskonała organizacja akcji pozwoliła na obsłużenie 38 dawców z Jagiellończyka oraz liczne grono uczniów z CKZ i osób zamieszkujących nasze miasto i gminę. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich dawców. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów ogólniaka. Swoją postawą sprawiliście to, że jesteśmy z Was dumni. Podarowaliście cząstkę siebie innym.  To najpiękniejszy  prezent mikołajkowy sprezentowany bliźnim. Dziękujemy prezesom Klubu Honorowych Dawców Krwi  KROPELKA panom: Tadeuszowi Wróblewskiemu i Waldemarowi Gołasiowi za organizację akcji a pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku za sprawną obsługę medyczno - techniczną przedsięwzięcia.