Aby otrzymać Stypendium Prezesa Rady Ministrów kandydat musi spełnić wymagania: otrzymać promocję z wyróżnieniem (czyli średnia ocen nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z sprawowania) średnia ocen ma być średnią najwyższą w szkole  lub - wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki a w pozostałych uzyskać wyniki co najmniej dobre. Szkoła może nominować tylko jednego kandydata. W najnowszej edycji do stypendium z Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem nominowana była i stypendium otrzymała uczennica klasy III A Aleksandra BielińskaUczennica na koniec roku szkolnego 2014/2015 uzyskała średnia ocen5,44 i wzorowe zachowanie. Stypendium wręczali: Wicewojewoda Podlaski p. Wiesław Żyliński i Podlaski  Kurator Oświaty p. Jerzy Kiszkiel. Uroczystość odbyła się 3 listopada 2015r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Oli serdecznie gratulujemy . Gratulacje kierujemy do rodziców Oli i jej nauczycieli. Brawo! Jesteśmy Olu z Ciebie dumni!