10 listopada o godzinie 9.45 na hali sportowej naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówienie wygłosił p. Emil Trzeszczkowski, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historii święta oraz krótko wprowadził w tematykę części artystycznej. Program artystyczny przygotowała młodzież z klas pierwszych przy wsparciu starszych kolegów i koleżanek z klas trzecich oraz zespołu Jagiellończyk Band.  Podczas muzycznej drogi do niepodległości przedstawiono zarówno poważne i wzniosłe pieśni, jak i proste żołnierskie piosenki, z których każda miała swoją niewymierna wartość i przesłanie. Niektóre z nich zagrzewały do walki, inne dawały nadzieję w trudnych chwilach niewoli.

 Muzyka była nieodłącznym towarzyszem  walki o niepodległość. Jednoczyła wszystkich Polaków i wzmagała chęć walki. Pieśni patriotyczne powstawały w różnych okolicznościach. Były  ubranymi w melodię  prostymi opowieściami o walce Polaków o wolność  Ojczyzny, o trudnych chwilach jakie wtedy przeżywali. Tworzyli je wybitni poeci i kompozytorzy, ale też zwykli żołnierze. Śpiewane w czasie wojen i powstań podnosiły na duchu, podsycały  patriotyzm i wiarę w zwycięstwo. Koiły ból i tęsknotę za domem. Były niemal żołnierską modlitwą pozwalającą przetrwać trudy wojaczki. Dyrektor szkoły –p. Ryszard Łukasz Flanc, dziękując występującym uczniom i reżyserowi uroczystości, podkreślił rangę Święta Niepodległości oraz zwrócił uwagę, że nasza młodzież w sposób odświętny uczciła doniosłość kolejnej rocznicy wyzwolenia kraju spod zaborów i ucisku wrogów. Miejmy nadzieję, że patriotyczna pieśń, która kształtowała historyczną świadomość pokoleń Polaków, zachęciła młodzież naszej szkoły  do refleksji i zadumy nad dziejami naszej ziemi ojczystej.

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 248 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna