Biblioteka szkolna ogłasza cykl konkursowy

na rok szkolny 2015/ 2016 pod hasłem:

„Biblioteka jest dobra na wszystko”

- czas realizacji – od października do marca

- co miesiąc nowe zadania

- dla zwycięzców nagrody książkowe

- szczegółowy regulamin i comiesięczne zadania w bibliotece  oraz stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka