Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

„Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala,  nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”. Słowa profesora Jana Legowicza przyświecały uroczystości związanej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej –p. Jacek Bogucki, Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego- p. Leszek Gruchała, Przewodniczący Rady Rodziców – p. Andrzej Laskowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Piotr Woroszył, Sekretarz Rady Rodziców – p. Marzena Drewnowska, Skarbnik Rady Rodziców p. Krzysztof Bruszewski oraz nauczyciele emerytowani.

 Uroczystość rozpoczęła wicedyrektor p. Aldona Dołubizno, podkreślając w swym wystąpieniu, że praca nauczyciela to nie etat – to świadomie podejmowane wyzwanie, by w umysłach, duszach i sercach młodych ludzi, w myśl Platońskiego idealizmu budzić uśpione dobro, piękno i prawdę –  oraz uzupełnić to pokładami wiedzy, co w konsekwencji zaprowadzi ich do dobrze rozumianego sukcesu natury naukowej ale również etycznej. By docenić i podkreślić zaangażowanie w działalność oświatową, Rada Powiatu przyznała nagrody , które wręczył wicestarosta- p. Leszek Gruchała, nagrodzeni to – dyrektor szkoły –p. Ryszard Łukasz Flanc, p. Joanna Piekutowska oraz Krzysztof Fedorowski. Wicestarosta gratulując nagrodzonym , wyraził również uznanie wszystkim pedagogom , którzy przyczynili się do podnoszenia poziomu nauczania i utrzymywania tradycyjnego modelu Liceum. Dyrektor szkoły – p. Ryszard Łukasz Flanc w swym przemówieniu wyraził uznanie za wkład w realizację procesu nauczania, wychowania , kształtowania wśród uczniów postaw moralnych i patriotycznych. Złożył wszystkim życzenia sukcesów w pracy zawodowej, radości w życiu osobistym, społecznego uznania i urzeczywistnienia marzeń, podkreślił zaangażowanie rodziców we współpracę ze szkołą, docenił również pracę pedagogów – Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: p. Tomasz Buczyński, p. Ewelina Dąbrowska, p. Dorota Grabińska, p. Małgorzata Kamińska- Pliszka, p. Halina Kietlińska, p. Marzanna Kisielewska, . Magdalena Lewocz- Muszyńska, p. Wojciech Ogrodnik, p. Tomasz Ostrowski, p. Urszula Piekutowska, p. Elżbieta Włodkowska. Nagrody otrzymali również pracownicy obsługi i administracji- p. Krystyna Grabowska, p. Danuta Kalinowska, p. Hanna Zaremba, p. Dorota Jabłońska, p. Jadwiga Jabłońska, p. Ryszard Kulesza, p. Jadwiga Pasko oraz p. Krystyna Szymborska. Głos zabrali także zaproszeni goście – p. poseł Jacek Bogucki – skierował słowa uznania dla działalności pracujących w Jagiellończyku nauczycieli, podkreślił doniosłość roli jaką odgrywają w życiu młodych ludzi, złożył również życzenia wszystkim pracownikom oświaty. W podobnym tonie przemawiał Przewodniczący Rady Rodziców p. Andrzej Laskowski, dołączając do pełnych ciepła słów słodkie upominki. Nie zabrakło także podziękowań od uczniów, których reprezentował przewodniczący- Krystian Bogusz – w imieniu kolegów wyraził słowa uznania i wdzięczności , składając bukiety kwiatów na ręce dyrektora i wicedyrektor. Całość dopełniła część artystyczna pod kierunkiem p. Urszuli Piekutowskiej . Dzień Edukacji Narodowej przyniósł wszystkim radość, poczucie dobrze wypełnianej i odpowiedzialnej misji.

Aldona Dołubizno

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 136 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna