Ślubowanie klas pierwszych to uroczystość zapisana w tradycji Jagiellończyka od momentu powołania szkoły do życia. Uczniowie klas pierwszych po tradycyjnych otrzęsinach ślubują wierność zasadom prawdomówności ,solidności i dążenia do jak najlepszych wyników w nauce. Przestrzeganie prawa uczniowskiego i bycie dobrym Polakiem to wartości zawarte w rocie ślubowania. Pierwszoklasiści ślubowanie złożyli w dniu 9 września bieżącego roku.

 Uroczystość przygotowana przez wychowawców i dyrektora szkoły odbyła się w obecności rodziców. Uczniowie czterech klas pierwszych  złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Teraz już mogą  odpowiedzialnie stwierdzić-,, Jestem uczniem Jagiellończyka”. Gartulacje!

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna