W dniach 9,10,11 września odbyły się spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas LO. Na zebraniach ogólnych na hali sportowej rodzice zostali zapoznani z dokumentami  obowiązującymi w szkole, w tym z Statutem Szkoły i Procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych.  Na zebraniach w klasach w wyborach wyłonione zostały klasowe rady rodziców. Nakreślony został plan pracy tych ciał w roku szkolnym 2015/2016. Rodzice uczniów z klas maturalnych zapoznani zostali z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji letniej. Wychowawcy omówili zasady BHP obowiązujące w szkole.