Sybiracy z całej Polski i z zagranicy, kombatanci, przedstawiciele władz i młodzież przeszli w piątek 11 września ulicami Białegostoku w XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Jego mottem był "Koniec wojny -  1945- 1989 nowe zniewolenie", bo dla Sybiraków nawet powrót do kraju oznaczał kolejne trudności i prześladowania. Jak co roku, w uroczystościach licznie brała udział młodzież (w tym ze szkół noszących imię Sybiraków), działacze Związku Sybiraków z kraju i zagranicy. Widać było przedstawicieli “Wspólnoty Wnuków Sybiraków”, a także działaczy Polonii m.in. z Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii i Ukrainy, liczne poczty sztandarowe. Byli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wzorem lat ubiegłych w uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Karolina Święcka , Weronika Kulesza, Seweryn Wyszyński i Adrian Tworkowski.

 Uczestnicy marszu zgromadzili się przed Pomnikiem Katyńskim w białostockim Zwierzyńcu. Powitał ich prezes Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź. Nawiązując do hasła tegorocznego marszu podkreślił, że koniec wojny nie oznaczał dla osób deportowanych na Wschód “końca cierpień i przebywania w warunkach zesłania”. Przypominał, że wielu Sybiraków nie od razu wróciło z zesłania, a ci, którym się to udało, w kraju mieli problemy z odzyskaniem swego majątku i znalezieniem pracy. Prezes Chwiedź podkreślił również, że za swój najważniejszy obowiązek Sybiracy uważają przekazywanie prawdy historycznej młodym. Po ekumenicznej modlitwie za ofiary Sybiru i złożeniu pod Pomnikiem Katyńskim zapalonych zniczy, zgromadzeni przeszli ulicami Białegostoku do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie została odprawiona Msza św., której przewodniczył abp Edward Ozorowski. Po Mszy św. uroczystości przeniosły się pod Pomnik-Grób Nieznanego Sybiraka. Tam odmówione zostały modlitwy za zmarłych Sybiraków przez kapelanów wyznania katolickiego, prawosławnego i protestanckiego. Miały też miejsce wystąpienia okolicznościowe. Odczytano listy skierowane do uczestników marszu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. W tegorocznym marszu wzięła udział Anna Maria Anders, córka gen. Władysława Andersa. W swoim wystąpieniu, wspominając swojego ojca, przypomniała jego marzenia o wolnej Polsce. Mówiła również o tym, że  musi kultywować pamięć o moim ojcu, o ofiarach II wojny światowej, o Sybirakach. Wystąpienia zakończył apel poległych z salwą honorową żołnierzy z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Dopełnieniem uroczystości było otwarcie dwóch wystaw: „ Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – to już 15 lat” (przygotowana przez Muzeum Wojska) oraz „Nowe zniewolenie” ( przygotowana przez białostocki oddział IPN). Obie wystawy można zobaczyć w dolnej części kościoła pw. Ducha Św. W Białymstoku, ul. Sybiraków 2.

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 183 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna