Pierwszy dzwonek roku szkolnego 2015/2016 oznajmił, iż wakacje się skończyły i nadszedł czas powrotu do szkoły. W Jagiellończyku na uroczystościach inauguracji roku szkolnego obecni byli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Wszyscy zgromadzili się  o godzinie 9.00 na hali sportowej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego dyrektor szkoły p. Ryszard Łukasz Flanc przywitał zaproszonych gości: Posła na Sejm RP p. Jacka Boguckiego,  ks. Kanonika Edwarda Łapińskiego, p. Andrzeja  Laskowskiego Przewodniczącego Rady Rodziców, ks. Wojciecha Kurka, członków Rady Pedagogicznej, Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, rodziców , pracowników LO oraz uczniów z wszystkich klas.

 Po złożeniu życzeń uczniom i nauczycielom z okazji nowego roku szkolnego  dyrektor p. Ryszard Łukasz Flanc przekazał głos Marcinowi Choińskiemu Przewodniczącemu SU. Marcin przywitał społeczność szkolną i zaprosił wszystkich młodych aktywnych do współpracy w ramach SU .  Poseł Jacek Bogucki oraz ksiądz Kanonik E. Łapiński wszystkim zgromadzonym  życzyli udanego startu w nowy rok szkolny 2015/2016. Pan A. Laskowski Przewodniczący Rady Rodziców zapewnił o gotowości rodziców do włączenia się w realizację zadań szkoły, życzył wytrwałości i sukcesów  podczas realizacji zamierzeń i planów. Po odśpiewaniu Roty i odprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie rozeszli się na spotkania z wychowawcami. Mottem otwarcia nowego roku szkolnego były słowa Platona: ,,najważniejszy w każdym działaniu jest początek”