Z pewnością przekonali się o tym uczestnicy VI Zjazdu  Absolwentów naszego liceum. A było to spotkanie szczególne, bo szkoła świętowała 70-lecie swego istnienia. Dyrektor liceum – Ryszard Łukasz Flanc z ogromną radością powitał 380 absolwentów. Zaprosił ich do radosnego przywoływania wspomnień z najpiękniejszych lat życia, lat szkolnych. W organizację zjazdu włączyli się pracownicy szkoły, rada pedagogiczna, uczniowie i absolwenci, by zapewnić jak najlepsze warunki do świętowania, godne tak wspaniałego jubileuszu. Zadanie zostało wykonane, o czym świadczyły słowa uznania i gratulacje, płynące z ust zacnych gości. Jubileusz szkoły uświetnili swoją obecnością: Ewa Wojewódko – dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wiesława Ćwiklińska – wicekurator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Jacek Bogucki – poseł na Sejm RP, Daria Sapińska – radna Sejmiku Województwa Podlaskiego,  Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Jarosław Siekierko – Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, wójtowie gmin Wysokie Mazowieckie i Sokoły – Krzysztof Krajewski i Józef Zajkowski, Jolanta Kadłubowska – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Oświatowych, a także radni Rady Powiatu i Rady Miasta z przewodniczącymi na czele, dyrektorzy i prezesi miejskich instytucji, komendanci policji i straży pożarnej. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez uczestników zjazdu.

 Tego doniosłego aktu dokonali: Ewa Wojewódko, Wiesława Ćwiklińska, Jacek Bogucki, Bogdan Zieliński, Jarosław Siekierko, Tomasz Ostrowski oraz profesorowie – Henryk Skarżyński i Lucjan Pawłowski. Część oficjalną dyrektor Ryszard Flanc rozpoczął od ciepłych słów powitania wszystkich, którzy przybyli na zjazd. Szczególne podziękowania za obecność skierował do swoich poprzedników  - Jana Kryńskiego i Andrzeja Gołaszewskiego oraz do emerytowanych nauczycieli liceum. Niezwykle podniosłą chwilą uroczystości było oznaczenie zasłużonych pedagogów Medalami Komisji Edukacji Narodowej, przyznanymi przez minister edukacji – Joannę Kluzik – Rostkowską. Wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele czynni zawodowo – dyrektor Ryszard Łukasz Flanc, Grażyna Ogrodnik, Agnieszka Mystkowska, Cezary Tkacz oraz nauczyciele emerytowani - Helena Bruszewska, Jan Ustyniuk, Sławomir Proniewski, Janina Sokolik, Grażyna Kmietowicz, Antoni Malinowski. List gratulacyjny od pani minister trafił także w ręce wieloletniego dyrektora liceum – pana Jana Kryńskiego.  Nie zabrakło słów podziękowań i wspaniałych wspomnień absolwentów – profesora Henryka Skarżyńskiego, profesora Lucjana Pawłowskiego i burmistrza Jarosława Siekierko. Kolejny z absolwentów – dr hab. Jacek Jemielity, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ufundował stypendium w wysokości 1000 zł oraz zaprosił na wakacyjny staż, w kierowanym przez siebie laboratorium chemii bioorganicznej, w Centrum Nowych Technologii UW, Michała Drużyńskiego – ucznia klasy Ic, o profilu biologiczno-chemicznym. Po tych niezwykle podniosłych i wzruszających momentach, z rozrywkowym programem słowno-muzycznym, wystąpili uczniowie „Jagiellończyka”, przygotowani przez panie Marzannę Kisielewską i Ewelinę Dąbrowską. Rozbawieni absolwenci udali się zaraz potem do sal na spotkania klasowe. W myśl słów z wystąpienia dyrektora R. Flanca, rozpoczęło się wówczas prawdziwe święto wspomnień, wzruszeń i refleksji. Z pewnością wielu absolwentom udało się cofnąć czas, nie tylko o kilka, ale nawet o kilkadziesiąt lat, czego dowiedli, wirując na parkiecie i bawiąc się doskonale do białego rana! Wśród najstarszych absolwentów znaleźli się przedstawiciele roczników maturalnych z lat 1953, 1955 czy 1960. Ich oczy błyszczały radością, a twarze rozjaśniały uśmiechy młodości. Serca rozgrzała iście młodzieńcza werwa, a usta zdawały się szeptać: Trwaj, chwilo, jesteś piękna! Następna taka za 5 lat. Do zobaczenia!

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna