Swoistą lekcję historii przeżyli licealiści Jagiellończyka, podczas akademii z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie dyrektor szkoły – Ryszard Łukasz Flanc, wprowadził zebranych w tematykę spotkania, podkreślając istotę obchodzenia świąt narodowych w społeczności szkolnej oraz ważność uczestniczenia młodzieży w obchodach miejskich. Występujący uczniowie przypomnieli rolę, jaką odegrali przy tworzeniu Konstytucji 3 maja Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki.

Pokreślili znaczenie wytrwałości oraz dojrzałości politycznej Polaków, dowiedzionej podczas Wielkiego Sejmu, obradującego pod przywództwem marszałka Stanisława Małachowskiego. Uchwalona wówczas konstytucja formułowała podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej i wzmacniała  władzę państwową. Stała się niewątpliwie symbolem wewnętrznych sił narodu, dążącego do politycznego odrodzenia po I rozbiorze. Treści historyczne uzupełnione zostały piosenkami, w wykonaniu Macieja Choińskiego, do akompaniamentu szkolnego zespołu Jagiellończyk Band. W części artystycznej wystąpili uczniowie kl. IIA, IIB i IID, przygotowani przez p. Małgorzatę Kamińską – Pliszkę. 

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna