Internet we współczesnym świecie stanowi ważne narzędzie komunikacyjne, ale jest też źródłem wielu zagrożeń. Świadomość tych niebezpieczeństw jest ważna przynajmniej  z dwóch powodów- bardzo  łatwo jest  stać się ofiarą pomówień ze strony innych, ale też i sprawcą np. komentując w sieci wydarzenia, pisząc o kimś, można drugą osobę znieważyć, pomówić, można nawoływać do nienawiści na różnym tle np. wyznaniowym. Ważne, aby uczniowie naszej szkoły mieli tę świadomość i wiedzę o konsekwencjach takich czynów, dlatego też w dn. 30.03.2015r ucz. kl I i II wzięli udział w spotkaniu z Radcą Prawnym Panem Marcinem Wojtkowskim nt „ Bezpieczeństwo w sieci”.

 Młodzież, jak podkreślił prelegent swobodnie porusza się w Internecie, ma profile na portalach internetowych, komentuje wydarzenia na forach itp. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których komentując w sieci wydarzenia, pisząc do kogoś naruszamy czyjąś przestrzeń osobistą , godność osobistą, można kogoś znieważyć, zdarza się, że osoby są nękane i   dochodzi do przemocy w cyberprzestrzeni. Są to przestępstwa określone w kodeksie karnym za popełnienie, których grożą przewidziane prawem kary. Pomawianie, czy też znieważanie za pomocą środków masowego komunikowania się, a Internet jest aktualnie najbardziej popularnym takim środkiem, zwiększa karę za czyny niedozwolone nawet do kary 1 roku pozbawienia wolności- mówił Radca  Prawny. Pomówienie (artykuł 212 kodeksu karnego) czy znieważenie innej osoby (art. 216 kodeksu karnego) na np. portalach sieciowych, nawoływanie do nienawiści (art. 256 kodeksu karnego) bądź znieważanie na tle rasowym lub wyznaniowym (art. 257 kodeksu karnego) stanowią przestępstwa, zagrożenie zwane cyberprzemocą, która narusza podstawowe dobra prawne człowieka takie jak godność. Jak poważne i jednocześnie groźne jest to zjawisko świadczyć może dodanie ostatnio do katalogu czynów zabronionych nowego przestępstwa – stalkingu (artykuł 190a kodeksu karnego) czyli uporczywe nękanie czy prześladowanie ofiary, najczęściej aktualnie dokonywane z wykorzystaniem Internetu lub telefonii komórkowej. Przestępstwo to wywołuje w ofierze poczucie zagrożenia, osaczenia, powodu do kpin, ataku na sferę prywatności, a konsekwencji może doprowadzić nawet do samobójstwa. W tym ostatnim przypadku sprawca podlegać może karze pozbawienia wolności w wymiarze nawet do 10 lat. Młodzież ponadgimnazjalna jak zwrócił uwagę Pan Radca Prawny odpowiada już karnie jako osoby nieletnie, bądź młodociani. Konsekwencje wynikające z postępowania karnego prowadzonego przez policję, prokuraturę, czy sąd  mogą nieść za sobą bardzo przykre skutki zarówno dla młodzieży jak i jej opiekunów. Podczas takiego postępowania organy ścigania zazwyczaj żądają wydania  urządzeń elektronicznych, tj. komputery, tablety, smartfony i inne, aby sprawdzić czy z tego sprzętu wysłano obraźliwy komentarz. Zwrot tych urządzeń może nastąpić po kilku bądź kilkunastu miesiącach, a nawet latach. Oprócz tego uczniowie mogą odpowiadać również dyscyplinarnie, gdyż popełniając przestępstwo wystawiają na szwank dobre imię własnej szkoły, co stanowi pogwałcenie Kodeksu Praw i Obowiązków Ucznia. Pisząc w Internecie,  czy umieszczając tam m.in. filmy trzeba mieć  świadomość, iż zawsze zostawiamy po sobie ślad, po którym organy ścigania mogą namierzyć osobę, która popełnia przestępstwo podkreślał Radca Prawny Pan Marcin Wojtkowski.

Opracowanie: Małgorzata Zysik psycholog

 

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna