Dnia 24-03-2015r gościliśmy pracowników dydaktycznych Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład z geografii  wygłosiła pani dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, która jest min. Przewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej z siedzibą w Białymstoku. Gospodarzami spotkania byli pan dyrektor Ryszard Łukasz Flanc oraz Tomasz Grodzki nauczyciel geografii.

„Jak powstała rzeźba województwa podlaskiego?” -  był to temat przewodni spotkania. Wkład poświęcony był rzeźbie glacjalnej i fluwioglacjalnej z przykładami jej form na Nizinie Północnopodlaskiej i Pojezierzu Suwalskim. Na podstawie analizy form polodowcowych i sposobu ich powstania zostały pokazane różnice pomiędzy frontalną i arealną deglacjacją lądolodu skandynawskiego. W oparciu zaś o wybrany obszar zostały pokazane cechy rzeźby staroglacjalnej i młodoglacjalnej. W spotkaniu uczestniczyły klasy I b oraz II d LO. Młodzieży bardzo podobał się wykład.  Cieszymy się, iż współpraca szkoły z uniwersytetem tak dobrze się układa. Kolejne wzajemne wizyty przed nami.