Pod takim hasłem odbyła się VIII edycja dni patrona szkoły. Zgodnie z tradycją w dzień imienin Kazimierza (4 marca) uczniowie klas I-II obserwowali finał konkursu  „Kazimierz Jagiellończyk i jego epoka”. Inaczej niż w poprzednich latach tym razem do zmagań finałowych przystąpiło 7 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych przez panią Agnieszkę Roszkowską – Bogucką. Komisji konkursowej przewodniczył dyrektor szkoły Ryszard Łukasz Flanc a pozostałymi członkami byli nauczyciele historii: Agnieszka Roszkowska – Bogucka, Wojciech Wyszomirski i Tomasz Ostrowski. Po wystąpieniu dyrektora finaliści przystąpili do odpowiedzi na pytania przygotowane przez komisję.

 Po trzech turach pytań komisja wyłoniła zwycięzcę. Największą wiedzą wykazał się Paweł Pawlak z I A, drugie miejsce ex aequo zajęli Mateusz Kamiński i Michał Dołęgowski z I C. Miejsce trzecie komisja zdecydowała przyznać Andżelice Piekarskiej z II C, a czwarte Mateuszowi Gołaszewskiemu z II D. Piątce finalistów dyrektor Ryszard Flanc wręczył nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Dwóch  uczestników Tomasza Dąbrowskiego z I D i Bartosza Choińskiego z I E komisja wyróżniła dyplomami. Podczas  obrad komisji zebrani uczniowie mieli okazję bliżej poznać okres panowania Kazimierz Jagiellończyka  za pośrednictwem prezentacji multimedialnej, którą zaprezentowała uczennica klasy II B1 Weronika Gierałtowska. Z pewnością finał konkursu pozwolił zapoznać się z osobą Kazimierz Jagiellończyka, który jest nie tylko patronem szkoły ale i założycielem naszego miasta.