Kolejna edycja imprezy promującej uczelnie wyższe wśród  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego już za nami. W wtorek 03.03.2015r  w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem z inicjatywy redakcji Wieści Podlaskie odbyła się  XIII Edycja Prezentacji Edukacyjno- Doradczych  pod hasłem „Uczelnie w powiecie”. Swoje stoiska prezentujące ofertę edukacyjną dla przyszłych studentów  otworzyły: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.

 Uczniowie z powiatowych szkół średnich mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną i specyfiką kształcenia w  ważniejszych szkołach wyższych  działających w regionie.  Zainteresowani zaopatrzyli się w foldery i informatory by w spokoju domowego zakątka zapoznać się z ofertą. Puchary dla najlepiej prezentującej się uczelni i uczelni z najciekawszą ofertą ufundowały samorządy: Miasta Wysokie Mazowieckie i Powiatu Wysokomazowieckiego.