Dnia 21.11.2014r. dziesięciu uczniów naszego liceum Michał Kaczyński, Katarzyna Wyszomirska, Agnieszka Mystkowska, Hubert Krasowski, Mateusz Gołaszewski, Bartłomiej Zajkowski, Adrian Godlewski, Seweryn Wyszyński, Aleksandra Szepietowska, Anita Kalinowska  pod opieką pana Tomasza Grodzkiego udało się na organizowaną co roku Wielką Lekcję Geografii do Łodzi. Na wykłady przybyło około 80 szkół z całej Polski. Tematem przewodnim lekcji była  „Ochrona przyrody – w trosce o skarby krajobrazu’’. Lekcja składała się na przemian z wykładów i prezentacji. Pierwszy wykład pt. „Przyroda środkowej Polski – osobliwości, ochrona i zagrożenia” rozpoczął się o godzinie 9.20 i dotyczył on województwa łódzkiego, jego walorów przyrodniczych i turystycznych.

 Wykładowcą był Hieronim Andrzejewski – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz współtwórca i badacz obszarów chronionych w Polsce  środkowej. Następnie została przedstawiona wizualizacja „Uroda przyrody”, której autorką była dr Joanna Petera- Zganiacz, także absolwentka studiów geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kolejny wykład „Jaskinie krasowe fenomenem przyrody” dotyczył pojęcia krasu oraz procesów i zjawisk z tym związanych. Prezentowany był przez prof. dr hab. Marka Jóźwiaka – podróżnika i autora wielu artykułów naukowych. Następnie Adrian Gronek opowiedział o swojej ryzykownej wyprawie na Alasce i zaprezentował wizualizację „Bezdroża Alaski”. Po półgodzinnej przerwie rozpoczął się  wykład pt. „Yellowstone – najstarszy park narodowy świata” , przedstawiający niezwykłe walory przyrodnicze pierwszego parku narodowego na świecie. Wykładowcą lekcji była dr Elżbieta Papińska – geograf i podróżnik. Punktem kulminacyjnym spotkania był TEST dla uczestników Wielkiej Lekcji Geografii 2014, trwający 25 minut. Każdy z uczniów miał w formie testu zamkniętego odpowiedzieć na 40 pytań testowych. Po sprawdzeniu odpowiedzi komisja wyłoniła najlepszego geografa i najlepszą szkołę biorącą udział w teście. Przyznawane były nagrody indywidualne rzeczowe a dla najlepszej szkoły nagroda finansowa 5 tys. Jak trudny był to test możecie przekonać się sami rozwiązując go. Test w formie pdf. Prezentowany jest poniżej. Szkoda, że nam się nie udało zwyciężyć, jednak wiedza, którą zdobyliśmy podczas wykładów, na pewno nam się przyda w przyszłości.

Testy pobierz tutaj...