Dnia 5 grudnia 2014 roku na Uniwersytacie Białostockim miał miejsce finał olimpiady historycznej „Tradycje powstań narodowowyzwoleńczych na Podlasiu 1794-1945”. Z naszej szkoły, na ten etap zakwalifikowało się czworo uczniów. Pierwsza część finału składała się z 20-minutowego testu pisemnego. Finaliści musieli się zmierzyć z trudnymi zadaniami zamkniętymi, wielokrotnego wyboru. Gdy uczniowie napisali test,  na auli uniwersyteckiej, odbyło się przywitanie gości oraz uczestników olimpiady.

 Następnie została odczytana lista, z osobami zakwalifikowanymi do drugiej, ustnej części konkursu.  W gronie dziesięciu szczęśliwców, znalazło się dwóch uczniów „Jagiellończyka”: Bartłomiej Dąbrowski oraz Bartłomiej Zaremba.  Pod wylosowaniu i odczytaniu pytania finaliści mieli 5 minut na przygotowanie odpowiedzi. Uczestnicy olimpiady musieli się wykazać wiedzą na temat bohaterów powstań narodowych, największych bitew  stroczonych na terenach Podlasia oraz musieli umieć wyjaśnić problematykę niektórych wydarzeń. Walka o pierwsze miejsce była zażarta i komisja miała naprawdę trudne zadanie do wykonania. Gdy wszyscy ze zniecierpliwieniem czekali na wyniki, znany historyk,  profesor Daniel Boćkowski wygłosił wykład pod tytułem „Podziemie antykomunistyczne wobec sowieckiej okupacji Białostocczyzny”. Następnie, członkowie grupy rekonstrukcyjnej Ulvborg Hild, przedstawili  publiczności prezentacje dotyczącą życia Normanów. Ubrani w historyczne stroje, doskonale umilili czas, czekającym na wyniki, młodym historykom. Wkrótce ogłoszono zwycięzców olimpiady. Wysokie noty otrzymali Bartłomiej Dąbrowski, który zajął II miejsce i Bartłomiej Zaremba, zajmując VI miejsce. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu dostali ciekawe nagrody książkowe. Opiekę nad uczniami sprawowali p. Agnieszka Roszkowska – Bogucka i p. Wojciech Wyszomirski.

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna