17 listopada w progach Liceum Ogólnokształcącego  im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem gościł ks. Biskup Tadeusz Bronakowski. Dzięki obecności wyjątkowego duszpasterza nasza  tradycyjna, o 70- letniej historii szkoła stała się miejscem wyjątkowym. Szacownego gościa powitał Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc, prosząc jednocześnie o słowo umocnienia i zachęty oraz o nowe światło dla pedagogicznej posługi.  Wraz z wicedyrektor Aldoną Dołubizno złożyli  ks. Biskupowi najlepsze życzenia  oraz bukiet kwiatów.

 Spotkanie zostało podzielone na dwie części: pierwszą stanowił kontakt z młodzieżą na hali gimnastycznej, gdzie ks. Biskup wysłuchał programu artystycznego ,pełnego przekazu sfery sacrum w połączeniu z rozrywkową sferą profanum. Jego Ekscelencja wygłosił słowo do młodzieży, którego sednem stało się przesłanie dotyczące  prawdziwego sensu życia i wiary,  że młodym ludziom nie zabraknie dojrzałości, umiejętność życia według zasad i  wartości.  Drugą część stanowiło spotkanie z gronem pedagogicznym i pracownikami administracji i obsługi, przy kawie i ciastku, gdzie  ks. Biskup zwrócił się do wszystkich ze słowem pouczenia, refleksji dotyczącej współczesnego świata i roli edukacji w życiu młodego człowieka. Mamy nadzieję, że to spotkanie stanowiło nie tylko chwilowy kontakt społeczności szkolnej z duszpasterzem, ale wyda stokrotny plon, w postaci serc natchnionych mocą , wartościami i nadzieją na lepsze jutro, zarówno młodzieży jak i pedagogów oraz wszystkich pracowników obsługi i administracji. Ta wizyta ma dla nas ważny wymiar duchowy. Codzienne szkolne spotkania nauczycieli z uczniami ,  to droga prowadząca młodych ludzi ku dorosłości, ale   to coś więcej, to również próba znalezienia przez młodzież własnej drogi życiowej oraz  odpowiedzi na wiele trudnych pytań.Zapewne dziś w świecie nieustannych zmian, gdzie miarą sukcesu jest szybka i spektakularna kariera zawodowa,   łatwo zagubić sens istnienia, dlatego też potrzebujemy opieki duchowej, jaka stanowi modlitwa ks. Biskupa, za którą serdecznie dziękujemy.

 

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna