W projekcie e-administracja uczestniczy Województwo Podlaskie, 129 jednostek samorządu terytorialnego oraz ponad 1100 jednostek podległych samorządom z naszego regionu. To jedyny taki projekt w kraju, który skupia wszystkie jednostki samorządu. Najważniejsze w nim jest elektroniczne zarządzanie dokumentacją, a więc takie przygotowanie dokumentów żeby petent już nie musiał przychodzić do urzędów, by załatwić jakąkolwiek sprawę. W ramach Podlaskiej Platformy Edukacyjnej powstanie centralne repozytorium do przechowywania, udostępniania i współdzielenia treści dydaktycznych. W 121 szkołach zostanie wdrożony elektroniczny dziennik on-line. Szkoły  otrzymają również dodatkowy sprzęt i oprogramowanie wspomagające proces dydaktyczny.

 Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka otrzymało w ramach projektu sprzęt umożliwiający wdrożenie platformy edukacyjnej i zarządzanie elektroniczne dokumentacją. Nauczycielom przekazane zostały w użytkowanie laptopy z oprogramowaniem i osprzętem. Szkoła dysponuje dostępem do Internetu poprzez  bezprzewodową sieć WiFi co pozwoli na czerpanie bezkolizyjne z zasobów informacji internetowej i umożliwi zastąpienie tradycyjnego dziennika dziennikiem elektronicznym. Jednym słowem nowoczesność zawitała do naszego Jagiellończyka. Tak trzymać!