Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro- tak można opisać Dzień Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.Święto nauczycieli tradycyjnie jest dniem, w którym uczniowie w szczególny sposób wyrażają swą wdzięczność tym, którzy na co dzień oddają im część swojej duszy i całą swą wiedzę. Kwiaty, czekoladki, życzenia, uśmiech – to cały repertuar darów składanych na ręce pedagogów. W tym dniu nauczyciele otrzymują również nagrody;, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego p.Bogdan Zielińskiw imieniu Zarządu nagrodził : dyrektora p. Ryszarda Łukasza Flanca, wicedyrektor p. Aldonę Dołubizno,  p. Agnieszkę Mystkowską i p. Tomasza Grodzkiego za znakomite przygotowanie uczniów do olimpiad.

  Dyrektor szkoły p. Ryszard Łukasz Flanc, również wyróżnił tych pracowników, którzy odznaczyli się w ostatnim roku intensywnym działaniem na rzecz uczniów i szkoły ; nagrody otrzymali : ks. Wojciech Kurek, p. Jacek Gierałtowski, p. Krzysztof Grabowski, p. Bożena Jankowska, p. Halina Kietlińska, p. Maciej Kulbabiński, p. Urszula Mioduszewska, p. Grażyna Ogrodnik, p. Joanna Piekutowska, p. Irena Roszkowska, p. Cezary Tkacz, p. Wojciech Wyszomirski, p. Małgorzata Zysik oraz p. Krystyna Grabowska, p. Danuta Piechowicz, p. Teresa Biała, p. Andrzej Kruszewski, p. Beata Godlewska, p. Danuta Jankowska i p. Jadwiga Pasko. W imieniu nagrodzonych podziękowania na ręce Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego złożyła p. wicedyrektor Aldona Dołubizno- podkreślając zaangażowanie Organu Prowadzącego w działalność szkoły, wspieranie nauczycieli i dyrekcji  natomiast p. Cezary Tkacz , który wyraził wdzięczność Dyrektorowi Szkoły za docenianie wysiłku nauczycieli oraz  pracowników administracji i obsługi. Nie zabrakło również życzeń od rodziców i uczniów, wszyscy nauczyciele otrzymali słodkie upominki od przedstawicieli Rady Rodziców: p. Piotra Woroszyła i p. Marzeny Drewnowskiej , a przewodniczący p. Andrzej Laskowski w swym wystąpieniu podziękował za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży oraz  zaprosił nauczycieli i gości na uroczysty obiad. Część oficjalną zakończył występ młodzieży pod kierunkiem p. Urszuli Piekutowskiej,  w którym z przymrużeniem oka ukazano szkolną rzeczywistość. Chciałoby się rzec „chwilo trwaj” – niech nastrój ciepła i życzliwości towarzyszy nam każdego dnia.