Na początku października wszyscy uczniowie Jagiellończyka mieli okazję obejrzeć na dużym ekranie dramat wojenny w reżyserii Jana Komasy ,,Miasto 44”. Film opowiada o młodych Polakach wchodzących w dorosłość w trudnych realiach okupacji. Jest to historyczne kino pokazujące w inny niż dotychczas sposób powstanie warszawskie uwypuklając okrucieństwo okupanta, trud żołnierza powstańca, losy ludności cywilnej i piękno uczucia, które łączy dwoje młodych bojowników. Seans kinowy był świetnym uzupełnieniem treści realizowanego przez szkołę wychowania patriotycznego skierowanego do młodych Polaków, uczniów liceum. Inicjatorem i pomysłodawcą wyjazdu do zambrowskiego kina był p. Dyrektor Ryszard Łukasz Flanc. Opiekę na młodzieżą sprawowali nauczyciele LO.