1 września tradycyjnie otwiera nowy rozdział w życiu społeczności szkolnej. Tak też się stało w naszym liceum – zacnej szkole im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Po wakacyjnej przerwie powitali zebranych dyrektor- p. Ryszard Łukasz Flanc oraz wicedyrektor – p. Aldona Dołubizno. W swych wystąpieniach podkreślali konieczność zaangażowania w proces dydaktyczny, obowiązkowość jak również przypomnieli , iż w tym roku uczniowie klas III będą zmagali się z nową formułą egzaminu maturalnego. Dyrektor Szkoły szczególnie ciepło przywitał uczniów klas I – rozpoczynających  naukę w Jagiellończyku, w tym nową klasę mundurową.

 Przedstawił również wychowawców poszczególnych klas , życzył wszystkim szybkiego zintegrowania  i odnalezienia  się w nowej szkole. Tego dnia pożegnano również odchodzącą na emeryturę p. Elżbietę Stelmaszczyk, dyrektor podkreślił długoletni staż pracy polonistycznej p. profesor a wicedyrektor z przedstawicielami Rady Pedagogicznej wręczyła pamiątkowy upominek. Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego – p. Bogdan Zieliński życzył nauczycielom równie owocnej pracy jak w poprzednich latach, czego dowodem była najwyższa zdawalność na egzaminie maturalnym , uczniom natomiast konsekwencji w nauce jak również wykorzystania potencjału jaki ma do zaoferowania liceum w Wysokiem Mazowieckiem. Rok szkolny 2014/2015 uznano za rozpoczęty.