Stowarzyszenie Oświatowe „Jagiellończyk” działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem organizuje warsztaty matematyczne dla uczniów klas pierwszych.

·        Dnia 26.08.2014r. o godz. 12.00 odbędzie się obowiązkowy dla wszystkich pierwszoklasistów test sprawdzający z matematyki.

·        Dla uczniów, którzy testu nie zaliczą odbędą się w dniach 27-29.08.2014r. zajęcia wyrównawcze.

Proszę zgłosić się z zeszytem i przyborami do pisania i kreślenia.