27.06.2014r maturzyści Jagiellończyka odebrali świadectwa maturalne. Prezentujemy  wyniki zdawalności  absolwentów LO w porównaniu do średniej zdawalności w liceach w kraju i województwie podlaskim.

Matura/zdawalność w liceach

Polska

Województwo podlaskie

LO Wysokie Mazowieckie

2013/2014

80%

83%

92%

Absolwenci, którzy nie zdali matury mają szansę na poprawienie wyniku w sierpniu, ponieważ wszyscy ponieśli porażkę z jednego przedmiotu.